Medlemsinformation

Välkomna till ett nytt verksamhetsår med T38 Vänner! I slutet av februari kommer medlemsbladet T38 Information med post till alla medlemmar. Denna innehåller kallelse och information inför årsmötet som äger rum på Marinmuseum torsdagen den 24 mars med början kl 18.00. Många medlemmar har redan, utan påminnelse, förnyat medlemsavgiften för 2011, vilket givetvis är mycket glädjande. Några har också frågat om avgiftens storlek och när den skall vara inbetald. Medlemsavgiften för 2011 är oförändrad jämfört med tidigare år, dvs 150 kr för enskild- och 1500 kr för företagsmedlem. Avgiften skall vara inbetald senast före årsmötet enl ovan och kan insättas på plusgiro 123 49 52-8. Det underlättar om du anger ditt medlemsnummer på inbetalningen.