T38 sjösattes den 1 juni

På förmiddagen onsdagen den 1 juni, sjösattes T38 från Mtb-hallen, något senare än planerat. Fartyget ligger nu vid kaj i Örlogshamnen för fortsatta rustningsarbeten. Tidigast om ca 14 dagar kan T38 vara på plats vid Marinmuseum.Årets första aktivitet blir medlemsdagen den 3 juli i samband med Nostalgia festival. Alla medlemmar har förhoppningsvis så här dags erhållit information om tid, plats, anmälan m m vid medlemsdagen.