Åk torpedbåt till Åbo!

Årets utan tvekan och mest unika händelse blir Veteranflottiljens besök hos Forum Marinum i Åbo den 24-28 augusti 2012. De flesta av Veteranflottiljens fartyg baserade på Gålö kommer att delta. Det finns möjlighet för företag att marknadsföra sig i samband med detta besök och för privatpersoner att medfölja på delsträckor.