T38 i ”vinteride”

Efter tre genomförda provturer med den nyinstallerade babords-motorn togs T38 upp på slipen i Mtb-hallen på Marinbasen lördagen den 12 november. Nu kan även vinterns övriga underhållsarbeten påbörjas.