T38 Information februari 2018

T38 Information

 

 

 

Här är medlemsbladet ”T38 Information februari 2018” med bland annat kallelse till årsmötet på Sjöofficersmässen den 22 mars.

Anmälan till årsmötet skall göras till info@t38.se senast den 16 mars! Obs att beställning av middag är bindande och att medlemsavgiften för 2018 skall vara betald vid deltagande.

Bilaga till T38 Info februari 2018:  Ekonomisk berättelse 2017_prel Budgetförslag 2018