Årsmötet den 22 mars

Årets årsmöte genomfördes den 22 mars på Sjöofficersmässen. Vid mötet deltog 22 medlemmar. Dessutom deltog några medlemmar från SOSK vid den inledande föreläsningen. Äldste deltagare Christer Fredholm (91), yngste deltagare Joel Stålbrand (19).

I år liksom tidigare år hade en föreläsare inbjudits.  Denna gång var det Hans Hedman från Varvshistoriska föreningen i Karlskrona som berättade under rubriken Lindholmens historia och varvshistoria i allmänhet.
Under ett intressesant och spännande föredrag berättades det historia. Från byggnaderna på Lindholmen på Örlogsvarvet, Repslagarbanan, Wasaskjul och Polhemsdockan till slaget vid Hogland under befäl av General-Amiralen Puke som bröts sig ut och loss från den ryska seglande hären. Om byggnation av de gamla regalskeppen, inhämtande av virke till dessa från ekar på Visingsö till dagens byggteknik av fartyg. Dessutom om Varvshistoriska föreningens framtida planer m m. En mycket uppskattat historielektion från 1600-tal till nutid.

Efter ett middagsuppehåll inleddes årsmötesförhandlingarna med en parentation för de medlemmar som avlidit sedan förra årets möte, Hans Lineskär och Ewert Nilsson. Därefter valdes Sven-Åke Assarsson Söderbjörk som ordförande för årsmötesförhandlingarna.
Vid redovisningen av verksamhetsberättelsen för 2017 kunde konstateras att T38:as verksamhet under året varit något begränsad men att det ekonomiska resultatet för föreningen, bland annat tack vare många frivilliga bidrag från medlemmar, blivit bättre än väntat. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Vid årets årsmöte valdes en ny ordförande, Peter Standert Stålbrand, som tidigare varit ledamot i styrelsen och som tjänstgör som fartygschef på T38.
Som ersättare för Peter som ordinarie ledamot i styrelsen invaldes Jens-Olof Lindh. Dick Nilsson, som tidigare varit styrelsesuppleant, invaldes som ordinarie ledamot som ersättare för Lars Nilsson som i sin tur valdes som styrelsesuppleant. Sittande revisorer omvaldes och som ersättare för Sven-Åke Assarson Söderbjörk i valberedningen invaldes tidigare ordföranden Jan Hagberg. Lite ”snurr” på folket, alltså.
Ett förslag från styrelsen om en stadgeändring som berör styrelsens sammansättning godkändes för första gången av årsmötet. Förslaget kräver dock beslut på två föreningsmöten för att bli giltigt. Under övriga frågor utdelade Jan Hagberg Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Thomas Fagö som tilldelats hederstecknet 2017 men som då inte kunde delta vid årsmötet. Årets hederstecken tilldelades Sven-Åke Assarson Söderbjörk, som tillhört besättningen sedan 1998 och som varit vice ordförande i föreningen under många år, och Sten Blomgren som tilldelades hederstecknet för sina insatser som besättningsman på T38 sedan 2001.

Slutligen avtackades avgående ordföranden Jan Hagberg för de 14 år som han har varit ordförande, för de 4 år han varit vice ordförande och för de år på 1990-talet som han var engagerad i restaureringen av T38 till ett levande museifartyg. Lars Nilsson överlämnade under varma applåder Mtb-vapnets vapensköld och en påse med ”godis”. Därefter tackade Janne för sig.

Lars Nilsson
Foto: Christoffer Persson
Fler bilder finns i Fotoalbum 2018