T38 Information februari 2016

T38 Info febr-16

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är medlemsbladet ”T38 Information februari 2016” med bland annat kallelse till årsmötet den 16 mars på Marinmuseum. Obs anmälan till årsmötet senast den 10 mars!
Bilaga till medlemsbladet: Fullständig ekonomisk berättelse 2015.

T38 Vänner årsmöte 2016 avhålls på Marinmuseum onsdagen den 16 mars med början kl 1800.
Program framgår av medlemsbladet. Anmälan om deltagande senast den 10 mars till info@t38.se.  Obs att beställning av middag är bindande!