Årsmötet den 16 mars

Vid årsmötesförhandlingarna på Marinmuseum den 16 mars deltog 23 personer. Föreningens ordförande, Jan Hagberg, valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, trots att verksamheten under 2015 av olika orsaker blev något begränsad och att det ekonomiska resultatet redovisades som negativt, som därefter visade sig vara positivt.

Ordföranden Jan Hagberg omvaldes som föreningens ordförande för ytterligare en tvåårsperiod.Bland styrelseledamöterna vars mandattid utgick hade suppleanten Björn Edarp avsagt sig omval. Björn har haft olika poster inom styrelsen sedan föreningen bildades år 2000. Som ersättare invaldes Dick Nilsson som tidigare varit sammankallande för valberedningen. Övriga styrelseledamöter omvaldes, liksom revisorerna.

Under övriga frågor utdelade ordföranden Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till veteranerna Arne Palm, 80, och Hans Westerholm, 75, för deras insatser på T38. Arne är sekreterare i föreningen sedan 2009 och Hans har under många år varit en kunnig och entusiastisk däcksmatros, främst när det gäller däcksunderhållet.

Efter en enklare måltid höll medlemmen och chefen för Marinbasen, kommendör Erik Andersson, en trevlig och intressant föreläsning om Marinen idag och i morgon, med tyngdpunktpå den myndighet som han själv är chef för, Marinbasen.

Foto: Thomas Chevrell