T38 genomfört provtur

Måndagen den 9 juli genomförde T38 en provtur och förtöjde därefter på sin vanliga plats vid Marinmuseum. Sommarsäsongen har startat!