T38 är sjösatt

Torsdagen den 31 maj sjösattes T38 från sitt vinteride i Mtb-hallen och ligger nu på sin vanliga plats vid Wasaskjulet på Lindholmen. Nu fortsätter en tids underhållsarbeten och rustning vi kaj innan provtur och förtöjning vid Marinmuseum.
Foto: Peter Standert Stålbrand