T38 åter i sitt rätta element

T38 sjösattes onsdagen den 14 juni från sitt vinteride i Mtb-hallen och är nu åter i sitt rätta element.
Nu återstår några dagars fortsatta rustningsarbeten innan provtur och förtöjning vid Marinmueum.
Foto: Peter Standert Stålbrand