Provtur och visning

Den 5 juli genomförde T38 en provtur under ca en timme och förtöjde därefter vid Marinmuseum.

Fredagen den 7 juli hade T38 visning vid Marinmuseum mellan kl 1000 och 1600. Under dagen besöktes ca 180 personer.
Vid Marinmuseum låg även R142 Ystad, systerfartyg till R136 Västervik, som under dagen körde rundturer med passagerare.
Dagen avslutades med en skeppsafton tillsammans med Ystads och Västerviks besättningar.

Lördagen den 5 augusti har T38 Vänner sin årliga medlemsdag vid Marinmuseum. Medlemmar – se medlemssidorna!

Foto: Patrik Lindell