T38 i vinteride

Även årets upptagning blev av olika anledningar något sen. Fredagen den 22 november 2019 blev dock T38 torrsatt i Mtb-hallen, med som vanligt god hjälp av Marinbasens ekipageavdelning. Nu kan vi påbörja vinterns underhållsarbeten inomhus.

Foton Thomas Chevrell