Medlemsinformation

Vi hoppas att T38 Information februari 2008 nu nått alla medlemmar. Medlemsbladet innehåller nödvändig information inför årsmötet den 27 mars. Om någon medlem händelsevis inte fått bladet, meddela detta till info@t38.se! Även andra intresserade kan få en pdf-kopia av medlemsbladet via mejl efter begäran.