Medlemsavgift 2008

Till alla medlemmar i T38 Vänner: God fortsättning på det nya mtb-året! Vi har med glädje kunnat konstatera att några medlemmar utan påminnelse redan inbetalt medlemsavgiften för 2008. Tack för det! Vi ser gärna att fler följer detta exempel så att vi så tidigt som möjligt får en uppfattning om vilka som vill vara med oss även detta år. Skriftlig påminnelse kommer annars till alla i slutet av februari tillsammans med kallelse till årsmötet, men ni behöver inte vänta till dess. Årsavgiften för enskild är oförändrad, d v s 150:- kr, och kan sättas in på plusgiro 123 49 52-8.