Kategoriarkiv: Nyheter

T38 åter i vattnet

T38 sjösattes lördagen den 18 juni från sin vinterförvaring i Mtb-hallen på Lindholmen. Sjösättningen gick bra. Hyfsat väder, vind från rätt håll och bogserbåten ”Gnidde” hjälpte till. Kl 10.45 förtöjde T38 akter om Ägir vid Wasaskjulet.
Nu återstår några veckor med rustningsarbeten innan provtur och förtöjning vid Marinmuseum.

Foto Christoffer Persson

Fana till T38 Vänner

På nationaldagen den 6 juni tilldelades T38 Vänner en av årets fanor av Stiftelsen Sveriges Nationaldag vid en ceremoni i Olofström, som samtidigt fyller 50 år som kommun. Fanan överlämnades av HM Konungen och T38 representerades av Arne Palm, sekreterare i föreningen.

Foto: Christoffer Persson.

T38 Vänners årsmöte 17 mars

Årets årsmöte genomfördes den 17 mars på Marinmuseum. Vid mötet deltog 20 medlemmar.

Mötet inleddes av ordförande Peter Standert Stålbrand med parentation för de fyra medlemmar som avlidit under 2021 och hittills under 2022.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Sven-Åke Assarsson Söderbjörk.

Vid genomgång av verksamhetsberättelsen för 2021 kunde konstateras att det ekonomiska resultatet för föreningen inte blivit så bra. Ett underskott på – 28 183 kr redovisades, vilket främst beror på minskat medlemsantal samt större kostnader för underhåll än vanligt.  Ekonomin är trots detta god då föreningen har ett tillfredsställande eget kapital.
Efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Budgeten för 2022 fastställdes och medlemsavgifterna för 2023 beslutades oförändrade.

Val av ordförande och styrelseledamöter, vars mandattid utgick, resulterade i omval av samtliga vilket innebär att styrelsen ser ut som förra året.  Även ”sittande” revisorer och valberedning omvaldes.

Under övriga frågor meddelade Jan Hagberg att Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” i år skall tilldelas Jens Lindh. Tyvärr kunde Jens inte närvara vid mötet.

Årsmötet beslutade också att ”chiefen” Calle Lindell skall utses till hedersmedlem för sina insatser under alla år på T38.

Efter en kort paus var det dags för årets föreläsning. Andreas Linderoth, som är forskare vid Statens Maritima Museer, höll ett föredrag om introduktionen av torpeder och torpedbåtar i svenska flottan i slutet av 1800-talet och sjöofficerarnas inställning till det nya vapnet.
Därefter intogs en god middag i restaurang Skeppsgossen.

Foto: Christoffer Persson

T38 åter i vinteride

Lördagen den 23 oktober torrsattes T38 i Mtb-hallen på Lindholmen. Vi hade stor tur med vädret och vattnet var ovanligt högt. Nu börjar planeringen av vinterns arbeten. Framför allt ett byte av samtliga lager i axelbärarna vilka trilskades tidigare i år, så vi fick ställa in all verksamhet under sommaren. Vi spottar nu i nävarna och siktar på en bättre säsong 2022.
Foto: Thomas Chevrell

T38 åter i Örlogshamnen

Lördagen den 18 september fick vi hjälp av Sjöräddningssällskapet, Hasslö, med bogsering av T38 från Marinmuseum till Örlogshamnen. Trots lite kulet väder och emellanåt blåst kom vi tryggt på plats vid Mtb-hallen. Nu återstår förberedelser inför torrsättning och vinterns arbeten.
Foto: Thomas Chevrell.

T38 åter i vattnet

Lördagen den 19 juni på förmiddagen fick äntligen T38 känna på sitt rätta element efter att ha varit instängd i Mtb-hallen i ca ett och ett halvt år.  Sjösättningen gick utan anmärkning och kl 1000 kunde T38 förtöjas vid Wasaskjulet i Örlogshamnen. Det var svag vind, platt vatten, solsken och ca 25 grader i skuggan, därför förbrukades mycket Ramlösa.
Efter förtöjning påbörjades ombordtagning av bensintankarna som vi denna gång fick lyfta ombord för handkraft och med hjälp av kanonen som kran.

Foto: Anders Ekenberg

T38 Vänner julbrev 2020

Snart är det bara tomten kvar i MTB-hallen och vi har gjort vår sista arbetsdag för år 2020. Ibland blir det inte som man tänkt sig och det visar det gångna året ett typiskt exempel på. Det viktigaste är att vi inte tappar sugen utan ser ljust på vår tillvaro.
Ett sätt är att vårda vår klenod T38 och förbereda för sjösättning till våren/sommaren 2021. Inriktningen är att vi skall gå provtur och sedan lägga oss vid bojen utanför Marinmuseet. Sedan skall vi vara beredda att kunna genomföra bl.a. medlemsdagen, men det beror ju på. Vi måste ju följa regler och anvisningar som har med Covid-19 att göra. Vi får hoppas att det har lugnat sig då det är aktuellt att låta huvudmotorerna sprida sin ljuva sång. Jag vill framföra ett varmt tack till besättningen samt de som har hjälpt till med T38 men givetvis även våra medlemmar som stöttar oss. Utan ni medlemmar så blir det inget åkande av.
Ta nu väl hand om er och era nära/kära så håller vi tummarna på att vi ses ombord år 2021.

Peter Standert Stålbrand
Ordförande

T38 Vänner årsmöte 1 oktober

T38 Vänners försenade och corona-anpassade årsmöte genomfördes på Marinmuseum torsdagen den 1 oktober. Föreningen fyller 20 år i år, men det tidigare planerade jubileumsfirandet framflyttas pga. pandemin till 2021.

Som väntat blev det inte så många deltagare, 15 medlemmar anslöt. Det var alltså lätt att hålla avstånd i den stora hörsalen. 7 medlemmar hade poströstat.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med parentation för de fem medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Jens-Olof Lindh och de rutinmässiga förhandlingarna genomfördes på rekordsnabba 28 minuter. Efter föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomi för 2019, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Föreningens ordförande samt styrelseledamöter vars mandattid utgick omvaldes på ytterligare 2 år. Sittande revisorer och valberedning fick också nytt förtroende.

Under övriga frågor tilldelades Peter Standert Stålbrand Veteranflottiljens hederstecken för sitt arbete för T38 och föreningen, bland annat som FC och ordförande, av Veteranflottiljens representant Jan Hagberg. Därefter utnämndes Jan Hagberg till hedersmedlem i föreningen för sina insatser, bland annat som ordförande under 14 år.

Efter mötets slut förevisade medlemmen Göran Modig sin nya skalenliga modell av T48. Modellen är under byggnad och Göran berättade med stor entusiasm om modellens tillblivelse och alla de 500 timmar han hittills lagt på modellen. Från tankar om bygget, införskaffande av detaljritningar från bland annat Krigsarkivet, Kockums och andra, till gjutning av form, konstruktion, tillverkning och riktig färgsättning. Modellen har i nuläget skrov, däck, brygga, motorer, propellrar och en snurrande radarantenn.

Därefter visades en nostalgifilm om Kustflottans motortorpedbåtar från 1972.

Kvällen avslutades med en trevlig smörgås med dryck och kaffe i restaurang Skeppsgossen.

Foto: Thomas Chevrell
Se fler bilder i Fotoalbum/Årsmöte 2020

En annorlunda sommar

På grund av conora-pandemin blir det en annorlunda sommar för T38. Vår verksamhet har givetvis påverkats och T38 ligger fortfarande kvar i Mtb-hallen på Lindholmen.

Besättningen har sedan i mars begränsningar att komma in på Marinbasen för att underhålla fartyget och det medgivande om avsteg vi har fått gäller endast på helger med ett fåtal deltagare. Detta har kraftigt bromsat vårt arbete i Mtb-hallen och omöjliggör tills vidare en sjösättning.
Samtliga sällskap som ville ha åkturer under sommaren har också avbeställt sina turer. Årets Marindag i Karlskrona är inställd och stadsmakternas regler om folksamlingar och om att hålla avstånd sätter i princip stopp för att genomföra en medlemsdag. Marinmuseum är tills vidare stängt och vi har många i besättningen som tillhör riskgrupperna, vilket vi skall respektera. Vi kan säkert rada upp fler orsaker till men vi skall vända på detta till något positivt i stället. Nu har vi verkligen möjligheten att komma ikapp med det underhåll m m som inte hunnit med under årens lopp.
När det gäller vårt inställda årsmöte i mars så får vi återkomma, men vi skall försöka genomföra det på något sätt under hösten.

Till de som inte är medlemmar men som funderar på att bli det för att stödja vår verksamhet: Om ni betalar in medlemsavgiften i år så kan ni tillgodoräkna er medlemskap även under 2021. Se under Bli medlem på startsidan!

Bilden visar T38 i Mtb-hallen.