Posts by: Lars Nilsson (admin)

T38 är sjösatt

T38 är sjösatt

  • 12 maj, 2014

Söndagen den 11 maj sjösattes T38 från slipen i Mtb-hallen. Som vanligt hade vi tur med väder och vattenstånd och allt gick bra. T38 ligger nu vid Wasaskjulet på Lindholmen några veckor framöver för fortsatta rustningsarbeten, innan provtur och förtöjning vid Marinmuseum. Foto: Thomas Chevrell.  

läs mer →
Årsmötet den 19 mars

Årsmötet den 19 mars

  • 25 mars, 2014

Vid årsmötet på Marinmuseum den 19 mars deltog 20 medlemmar. Protokollet i sin helhet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i maj. Föreningens vice ordförande, Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Mötet inleddes med parentation över de avlidna medlemmarna Sixten Östh och Per Öhman. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna…

läs mer →
God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

  • 23 december, 2013

T38 ligger nu, som tidigare meddelats, i sitt vinteride i Mtb-hallen (se bild) på Lindholmen i Örlogshamnen och vinterns underhåll har till viss del påbörjats. Vi önskar alla T38-vänner en God Jul och ett Gott Nytt År! Hoppas att ni även vill stödja oss under 2014. För kännedom till alla medlemmar:…

läs mer →
T38 i ”vinteride”

T38 i ”vinteride”

  • 19 november, 2013

Tisdagen den 19 november togs T38 upp på slipen i Mtb-hallen. Årets torrsättning har blivit något försenad på grund av att västra bron till Lindholmen sedan en tid tillbaka varit avstängd för fordonstrafik. Detta har inneburit att T38 tvingats förhala till fastlandssidan och åter för att kunna utföra vissa arbeten…

läs mer →
Marinens motortyper i MTB

Marinens motortyper i MTB

  • 4 september, 2013

Under Fartyget/Berättelser finns nu en kort beskrivning av svenska marinens motortyper i mtb, skriven av framlidne marindirektören Curt Borgenstam. Under berättelser finns också en presentation av författaren.

läs mer →

Marinens motortyper i MTB

En kort beskrivning av marindirektör Curt Borgenstam (maj 1991). Isotta Fraschini 181, 183, 184, CRM 184, 185. IF 181 850-900 hk vid 1800 r/m. Var monterade i de f d italienska mtb T11-T14. Utvecklad omkring 1933-1935 för ursprungligen rysk räkning ur flygmotorn ASSO 1000 på 700-1000 hk. Denna flygmotor var…

läs mer →

Curt Borgenstam

  • 1 september, 2013

Curt Borgenstam är namn som ofta nämns i samband med motortorpedbåtar. Curt stod i spetsen för den utveckling som motortorpedbåtarnas teknik genomgick under perioden 1945-1954. Han förbättrade båtarnas driftsäkerhet och tog fram nya, sjödugliga typer. Curt Borgenstam var dalmas i ursprunget, närmare bestämt fån Falun där han föddes 1919. Han…

läs mer →
Möte med HMS Carlskrona

Möte med HMS Carlskrona

  • 27 augusti, 2013

Söndagen den 25 augusti hälsade vi HMS Carlskrona välkommen hem från Operation Atalanta genom att möta henne på Yttre fjärden i höjd med Kungsholmen och därefter passera förbi i hög fart. Fotot taget från HMS Carlskrona av Ingmar Elofsson.

läs mer →
Medlemsdag den 6 juli

Medlemsdag den 6 juli

  • 7 augusti, 2013

Vid medlemsdagen lördagen den 6 juli deltog 13 personer i besättningen och 4 i sekretariatet på Bremön. Vädret var verkligen anpassat för en medlemsdag; solsken, +25, svag västlig vind. Medlemsdagen genomfördes i samband med Nostalgia Festival och Veteranbåtsdagarna i Karlskrona. Tyvärr var anslutningen av åksugna medlemmar inte vad vi kanske…

läs mer →
4 av 12
12345678