T38 Vänner årsmöte 2021

På grund av den pågående pandemin kunde inte årets årsmöte genomföras som brukligt.  Det officiella årsmötet genomfördes i Mtb-hallen på kvällen den 29 mars med ett begränsat antal deltagare.
Före mötet hade medlemmarna kunnat ”poströsta” med e-post eller vanlig post och 18 röster hade inkommit. Vid det fysiska årsmötet deltog 8 medlemmar.
Mötet inleddes med parentation för medlemmen Sven-Erik Gamelius som avlidit en vecka före mötet.
Själva årsmötet genomfördes på rekordsnabba 15 minuter där poströster redovisades. Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 som givetvis präglats av conora-pandemin och att T38 inte blev sjösatt. Budget för 2021 fastställdes och medlemsavgifterna för 2022 beslutades oförändrade.
Vid valet av styrelseledamöter blev Peter Fredriksson ersatt av Sven-Åke Assarson Söderbjörk som tidigare bland annat varit vice ordförande. I övrigt är styrelse, revisorer och valberedning oförändrad.
Efter intagande av en mustig smörgåstårta genomfördes det konstituerande styrelsemötet med den nya styrelsen.

Protokoll från årsmötet finns under dokument.