T38 Vänner årsmöte 2021

Till er som eventuellt söker efter information om föreningens årsmöte, som vi brukar hålla i mars månad, kan meddelas att information kommer under vecka 9.
Redan nu kan vi dock meddela att det på grund av pågående pandemi och att vaccinationerna dröjer inte kommer att bli ett fysiskt årsmöte.

De som ännu inte utan påminnelse betalt medlemsavgiften för 2021 kan gärna göra detta. Årsavgiften är densamma som förra året, 200 kr för enskild medlem, 500 kr för familj och minst 2000 kr för företag. Kan inbetalas på PG 1234952-8 eller med Swish nr 123 258 90 34. Skriv medlemsnummer eller e-postadress i meddelandefältet.