T38 Vänner årsmöte 1 oktober

T38 Vänners försenade och corona-anpassade årsmöte genomfördes på Marinmuseum torsdagen den 1 oktober. Föreningen fyller 20 år i år, men det tidigare planerade jubileumsfirandet framflyttas pga. pandemin till 2021.

Som väntat blev det inte så många deltagare, 15 medlemmar anslöt. Det var alltså lätt att hålla avstånd i den stora hörsalen. 7 medlemmar hade poströstat.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med parentation för de fem medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet.

Till ordförande för mötet valdes Jens-Olof Lindh och de rutinmässiga förhandlingarna genomfördes på rekordsnabba 28 minuter. Efter föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomi för 2019, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Föreningens ordförande samt styrelseledamöter vars mandattid utgick omvaldes på ytterligare 2 år. Sittande revisorer och valberedning fick också nytt förtroende.

Under övriga frågor tilldelades Peter Standert Stålbrand Veteranflottiljens hederstecken för sitt arbete för T38 och föreningen, bland annat som FC och ordförande, av Veteranflottiljens representant Jan Hagberg. Därefter utnämndes Jan Hagberg till hedersmedlem i föreningen för sina insatser, bland annat som ordförande under 14 år.

Efter mötets slut förevisade medlemmen Göran Modig sin nya skalenliga modell av T48. Modellen är under byggnad och Göran berättade med stor entusiasm om modellens tillblivelse och alla de 500 timmar han hittills lagt på modellen. Från tankar om bygget, införskaffande av detaljritningar från bland annat Krigsarkivet, Kockums och andra, till gjutning av form, konstruktion, tillverkning och riktig färgsättning. Modellen har i nuläget skrov, däck, brygga, motorer, propellrar och en snurrande radarantenn.

Därefter visades en nostalgifilm om Kustflottans motortorpedbåtar från 1972.

Kvällen avslutades med en trevlig smörgås med dryck och kaffe i restaurang Skeppsgossen.

Foto: Thomas Chevrell
Se fler bilder i Fotoalbum/Årsmöte 2020