T38 till ”vintervila”

T38 torrsattes den 17 september på slipen i Mtb-hallen på Lindholmen. Årets mtb-säsong är nu avslutad för T38-as del. Nu vidtar reparationer och underhållsarbeten. Trots ett par haverier, som beror på normal förslitning av den ”gamla damen” så blev det i alla fall sju händelserika gångdagar under sommaren. Lördagen den 13 september hade vi visning av T38 för Flottans Män Västerviks sångarlag, som sedan på söndagen hade uppträdande med båtsman Humbla (alias Christer Warfinge) på Marinmuseum. Ett glatt och trevligt gäng! Ett stort tack till alla som medverkat under den gångna sommaren!