T38 i ”vinteride”

Torsdagen den 29 oktober togs T38 upp för vinterförvaring i Mtb-hallen på Lindholmen. Även denna gång med god hjälp från Marinbasens ekipageavdelning.
Efter torrsättningen vidtog avspolning med högtryck. ”Ren och fin” inför vinterns underhållsarbeten.
Foto: Peter Standert Stålbrand