T38 i sjön 20 maj

Fredagen den 20 maj sjösattes T38 från sitt vinteride i Mtb-hallen i ett strålande sjösättningsväder. Platt vatten, solsken, 14 grader i luften.
Vi fick god hjälp med förhalning av Marinbasens ekipageavdelning och T38 ligger nu i sitt rätta element utanför Mtb-hallen på Lindholmen.
Sommarsäsongen 2016 kan börja.
Foto: Christoffer Persson