Provtur och Ytspänning

Fredagen den 4 juni på eftermiddagen genomförde T38 den första gångdagen för året,en provtur utan anmärkning. Därefter förtöjde T38 vid Marinmuseum, på plats utanför HMS Bremön, för visningen i sambandmed lördagens invigning av Marinmuseumsutställning Ytspänning, Kallt krig i Östersjön 1979-89.Lördagen den 5 juni, i strålande sommarväder, genomfördes visning på T38 mellan kl 1300 och 1600. Ett 100-tal personer besökte då T38. Rekryteringsinformationför föreningen genomfördes samtidigt, och vi hoppas givetvis på många nya medlemmar.Efter visningen omförtöjde T38 till sin boj på museets östra sida.