Visning vid Marinmuseum den 16 juli

Lördagen den 16 juli förtöjde T38 vid Marinmuseum för att genomföra visning, eller ”öppet hus”, för allmänheten mellan kl 1000 och 1500.
Under dagen besöktes T38 av ca 215 personer som fick gå ombord på fartyget och få information om T38 och föreningen.
Närmast väntar ett endagsbesök i Karlshamn den 22 juli i samband med Östersjöfestivalen.
Foto: Thomas Chevrell