Medlemsavgift 2009

Till medlemmarna i T38 Vänner: God fortsättning på det nya året! Vi har fått frågor från några medlemmar om medlemsavgiften för 2009. Årsavgiften för 2009 är enligt årsmötesbeslut oförändrad, d v s 150 kr för enskild medlem och 1500 kr för företags-/organisationsmedlem. Vi ser gärna att ni så snart som möjligt inbetalar medlemsavgiften på plusgiro 123 49 52-8, Motortorpedbåten T38 Vänner, så att vi får en uppfattning om vilka som vill stödja oss även under 2009. De som inte betalt senast i mitten av februari kommer att få en påminnelse med post i samband med det Info-blad som bland annat innehåller kallelse till årsmötet den 18 mars.