Återkomsten till Gålö med T38 i maj 2000

Senast T38 besökte motortorpedbåtsbasen på Gålö vid Hårsfjärden var 1956. Vid midsommartid det året ombaserade T38 till Karlskrona för avrustning. Skälet härtill var att T42, den första ”riktiga V-bottenbåten” blivit klar med sina provturer och skulle nu ingå i Kustflottan. Besättningen övergick då till T42. Det skulle dröja hela 44 år(!) innan T38 återvände till Gålö. Här följer Kenth Öbergs berättelse om hur det hela gick till.

Efter sex års arbete med att få T38 i sådant skick att vi skulle våga lämna hemmets trygga farvatten runt Karlskrona bestämdes att istället för att åka till Åhus i Skåne (det var ju närmare hem om utifall att något skulle hända) så skulle T38 Vänner ta T38 till Stockholm. Första långfärden blev betydligt längre än till Åhus och mycket trevlig, inte minst genom den omsorg mtb-kamraterna i Stockholm visade oss. Resan genomfördes mellan den 20 och 28 maj år 2000.

Först blev vi mottagna av T26 vid Landsort och fick sedan eskort hela vägen in till Logårdstrappan. Det kändes bra i våra trötta kroppar att få det mottagandet.
Under Stockholmsbesöket blev vi hela tiden assisterade av T26 besättning och därför kunde T38 besättning lämna fartyget för att slå oss loss i Gamla stan och på Gröna Lund. Tackar för det.

Gålö-1ny

Höjdpunkten blev när vi, fredagen den 26 maj, skulle återvända sydvart och stanna upp för ett besök på Gålö. T26 och T38, med VIP-gäster, forsade fram genom Stockholms skärgård och stänkte ner överraskade fritidsbåtar. Det var en härlig resa, svår att glömma.
När vi kom in på Hårsfjärden och närmade oss Gålöbasen fick vi lite gåshud. Detta var ett historiskt ögonblick. T26 gled först in i södra viken tätt följd av T38 under ljudet från marschmotorerna. Det var soligt och i det närmaste vindstilla och vi togs emot av väntansfulla mtb-veteraner på kajen.

Väl i hamn blev det förbrödring och försystring. Mycket prat om båtarna och om kollegor blandat med stärkande medel. Sjön suger, som man säger.
Välkomstmåltiden, som blev uppskjuten ett antal gånger då man hade så mycket att prata om, kom igång när det började skymma. Under ett presennings-arrangemang vid kajen, med utsikt över södra viken och T26 och T38, avåts en förträfflig måltid med tillbehör. Stämningen var hög innan måltiden och steg i oroväckande fart. Dock så kunde tal och tacktal genomföras i all ordentlighet, även om ovanligt många talare ställde sig upp och skålade.
Kvällen avslutades med en besiktning av faciliteterna på Gålö. Här fanns det mesta som behövdes för att hålla mtb igång.

Gålö-2ny

På morgonen, dagen efter, samlades styrkorna ihop. Ett frukostbord, gående bord, arrangerades på kajen i den soliga och stilla viken. Var och en åt efter egen förmåga, men ingen blev helt lottlös. Mjölk och juice var särskilt populärt.
Innan losskastning blev det ett omfattande avskedstagande med löften om återseende
T38 gled så småningom ut ur södra viken och vi har en bild på näthinna där många mtb-veteraner vinkar adjö till T38. Det kändes fint

Kenth Öberg
Foton: Bosse Furén

Ladda ner berättelsen som PDF här