Årsmötet den 25 mars

Vid årsmötesförhandlingarna på Marinmuseum den 25 mars deltog 35 medlemmar.

Föreningens ordförande, Jan Hagberg, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Mötet inleddes med parentation över den avlidne medlemmen Stefan von Roxendorf.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Bland styrelseledamöterna vars mandattid utgick hade Sven-Åke Assarson avsagt sig omval. Sven-Åke har tillhört styrelsen sedan föreningen bildades år 2000. Som ersättare invaldes Peter Stålbrand som tidigare varit styrelsesuppleant och som ersättare för honom invaldes Thomas Chevrell. Övriga styrelseledamöter omvaldes liksom revisorerna. I valberedningen ersattes Thomas Chevrell av Sven-Åke Assarsson.

Under övriga frågor avtackades Sven-Åke Assarsson för sitt arbete i styrelsen under 15 år. Dessutom utdelade föreningens ordförande Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till Per-Inge (Pinge) Lindqvist (se bild) och Hans-Åke (Hansa) Hansson. Per-Inge bland annat för att han som chef för Marinmuseum 1994 lyckades ”få tillbaka” T38 till Karlskrona och Hans-Åke, f d Karlskronavarvet och Mtb-laget, för att han från starten varit en ”klippa” vid restaureringen av T38 till ett levande museifartyg.

Efter en god middag avslutades mötet på ett mycket trevligt sätt med visning av ubåten Neptun i det nya ubåtsmuseet. Fem glada, kunniga och informativa ubåtsmän, med ubåtskubben Hajens ordförande Bertil Svedlund i spetsen, guidade medlemmarna runt i fartyget.

Foto: Thomas Chevrell