Långresan till Malmö 2005

Den fjärde långresan med T38 gick till Malmö den 25-28 augusti 2005. Målet för resan var att närvara vid Amerikas Cup i Malmö som företagsfartyg. På ditresan gjordes nattuppehåll i Ystad och på hemresan ett lunchuppehåll i Skillinge. Mer om resan kan läsas i Jens-Olof Linds berättelse, ”Långresan till Malmö 2005”, under Fartyget/Berättelser. Huvuddelen av bilderna är tagna av Jens-Olof Lindh. Några bilder från Malmö och Falsterbokanalen är dessutom tagna av Bo Nilsson, Varvshistoriska föreningen i Malmö.