Årsmöte 2017

Några bilder från T38 Vänners årsmöte på Sjöofficersmässen den 2 mars.
På bild 1 ses föredragshållaren Nils-Ove Jansson iförd T38-keps. Bild 5: Björn Edarp mottar Veteranflottiljens hederstecken av ordförande Jan Hagberg.
Se övrigt under Nyheter 2017.
Foton: Claes Persson