Medlemsavgift 2020

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020!

Årsavgiften är som tidigare, 200 kr för enskild medlem, 500 kr för familj med två vuxna och två barn under 18 år, samt minst kr 2 000 kr för företagsmedlem.

Avgiften inbetalas på plusgiro 123 49 52-8. Glöm inte att meddela eventuell adressändring!

Du kan även betala medlemsavgiften med Swish nr 123 258 90 34. Skriv då medlemsnummer eller e-postadress i meddelandefältet.

När du betalar in årets medlemsavgift samtycker du samtidigt till att finnas med på medlemsmatrikeln på denna medlemssida med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Läs mer i T38 Vänners personuppgiftspolicy, ”Skydd av dina personuppgifter”, som finns under dokument.

T38 Vänners årsmöte äger rum på Marinmuseum torsdagen den 19 mars med början kl 1800. För att få delta skall årsavgiften vara betald.
I samband med årsmötet firar föreningen 20-årsjubileum. Mer info kommer med medlemsbladet i februari.

Kassören