Ytspänning 2010

Lördagen den 5 juni deltog T38 vid invigningen av Marinmuseums utställning ”Ytspänning”, en utställning om ”kalla kriget” 1979-1989. T38 var förtöjd på utsidan av HMS Bremön och hade visning för allmänheten. Visningen lockade ett 100-tal besökare. På ett par bilder skymtar den förre ÖB, general Bengt Gustafsson, som besökte T38 under dagen. Efter visningen omförtöjde T38 till “sin boj” på museets östra sida. Foton: Bengt Bökberg och Ragnar Arvidsson.