Startfartyg och familjedag

Fredagen den 5 juli agerade T38 startfartyg på Västra fjärden för skutorna vid Nordisk Kustkulturs segeltävling. Samtidigt genomfördes familjedag för T38 besättning. Därefter förtöjdes Saltö för lunch på fiskrestaurangen. Vid lunchen utnämndes veteranen Arne Petersson till hedersmedlem i T38 Vänner. Foton: Thomas Chevrell.