Sjösättningsdagar 2009

T38 sjösattes måndagen den 11 maj kl 0930 i fint väder och tillräckligt vattenstånd. Fartyget förtöjdes sedan vid Wasaskjulet i Örlogshamnen för fortsatta arbeten vid kaj. Dagen innan jobbades med bl a med lysraketställ och montering av ”nypolerade” propellrar. Foton: Bengt Bökberg