Sjösättning 2015

T38 sjösattes den 10 maj. Här är några bilder.
Foto: Thomas Chevrell