Sjösättning 2013

T38 sjösattes söndagen den 5 maj från slipen i Mtb-hallen. Sjösättningen gick utmärkt på de nya slipspåren och T38 förtöjde därefter som vanligt vid Wasaskjulet i Örlogshamnen för fortsatt vårrustning. Efter sjösättningen togs ett foto på den deltagande besättningen. Foto: Ingmar Elofsson.