Sjösättning 2008

T38 sjösattes tisdagen den 6 maj i strålande solsken och lugnt vatten. Fartyget förtöjdes sedan vid Wasaskjulet i Örlogshamnen för fortsatta arbeten vid kaj. På bild 6 ses ombordtagning av tankar och på bild 7 skålar vi för en lyckad sjösättning. Foton: Bengt Bökberg