Sail och familjedag 2009

T38 låg under Sail Karlskrona-dagarna den 13-15 aug förtöjd vid Kungsbron tillsammans med Sjövärnskårens Hjorten under ”Världsarvsporten”. Vi hade visning på T38 mellan kl 10 och 19 varje dag. Ombord på T38 guidades under dessa dagar ca 200 personer. Söndagen 16/8 hade T38 familjedag för besättningen. Efter en runda på västra fjärden förtöjde vi vid Kungsholmen där medhavd lunch intogs i parken utanför officersmässen. Där var det soligt, varmt, lugnt och trivsamt. Foton: Bengt Bökberg