Så här började det…

Under våren 1994 inspekterades T38 i Malmö av den grupp från Karlskrona som senare skulle bli initiativtagare till föreningen T38 Vänner. På hösten samma år övertogs T38 av Marinmuseum och transporterades till Karlskrona med pråm. Här är några bilder från besöket i Malmö, transporten till Karlskrona och efterföljande restaureringsarbeten. Läs mer om detta i Jan Hagbers artikel, ”Återfödelsen till aktiv museibåt”, under Fartyget/Berättelser. Foton: Calle Lindell.