Provturer och Marinmuseums invigning 1997

Den första provturen med T38 efter restaureringen genomfördes den 24 juni 1997. Med på provturen var bland andra Christer Fredholm som var FC på T38 1956, fartygets sista år i Kustflottan. Den 28 juni 1997 deltog T38 i invigningen av nya Marinmuseum tillsammans med T26 och T46. Bilderna är tagna av Jens-Olof Lindh, då besättningsman på T46.