Medlemsdagen 2016

Bilder från årets medlemsdag som genomfördes i samband med Marindagen i Örlogshamnen, Karlskrona, den 13 augusti.
Se i övrigt under Nyheter 2016.
Bild 7: HMS Jägaren passerade in i Örlogshamnen på sin väg till Stockholm. Foto: Jens Lindh.
Bild 8: Bild på T38 under en tur. Fotot taget från Jägaren, CG Wahlin.
Bild 9: Bild på T38 under en tur på fjärden. Foto: Tom Gagner.
Övriga foton tagna av Thomas Chevrell, Jens Lindh och Christoffer Persson.