Medlemsdag 2012

Årets medlemsdag ägde rum lördagen den 11 augusti i samband med Marindagen i Örlogshamnen. Ett 60-tal av föreningens medlemmar anslöt till medlemsdagen och fick medfölja på en åktur med T38. Det blev totalt 5 turer. En trogen deltagare är alltid vår hedersmedlem Christer Fredholm, FC på T38 1956, som även fick vara FC under en åktur. Inte det minsta ringrost! Foton: Lars Gärtner, Thomas Chevrell. Två av bilderna på T38 till sjöss under medlemsdagen är hämtade från Femörefortets hemsida.