Marinens dag 1998

I augusti 1998 deltog T38 vid Marinens dag i Karlskrona tillsammans med T26 och T46. Fartygen körde i förband längs Söderstjerna till den mångtusenhövdade publikens förtjusning. Det hela avslutades med att T38 drog en repa på minst 1750 nära stranden. Jublet från stranden överöste nästan Isottorna. Foton: Håkan Dellenlöv.