Marindag 2008

Lördagen den 24 maj deltog T38 vid Marinens dag i Örlogshamnen, Karlskrona. Ca 12 000 personer passerade T38 som låg förtöjd vid Flottans skeppsbro. Tyvärr kunde vi inte av säkerhetsskäl ha visning ombord. På eftermiddagen ett gjorde T38 ett uppvisningskör syd Lindholmen med gäster från bl a Skonertdivisionen. Foton: Bengt Bökberg och Krister Rydholm (bild 7).