Långresan med T26 till Bornholm 2002

Den 29 juni 2002 avgick T26 och T38 på en gemensam ”utrikes långresa” till Allinge på Bornholm. På hemvägen den 1 juli gjordes ett kort lunchuppehåll på Christiansö. Under hemfärden rådde en besvärande medsjö vilket resulterade i att T26 vid några tillfällen ”dök” i sjöarna och vatten forsade in i maskin. Mer om resan kan läsas i Bengt ”Putas” Forssbecks berättelse ”Långresan 2002 med T26 och T38 till Bornholm” under Fartyget/Berättelser. Foton: Anders Abrahamsson.