Långresa till Stockholm 2000

Den 20—28 maj 2000 gjorde T38 en resa till Stockholm i samband med bl a Armémuseums nyinvigning. Under besöket i Stockholm låg T38 tillsammans med T26 vid Logårdstrappan och bevakades av Högvakten. Under besöket i Stockholm fick T38 även kort besök av HM Konungen. Läs mer om besöket i Kenth Öbergs berättelse ”Återkomsten till Gålö med T38 i maj 2000”. Foton: Jens-Olof Lindh.