Familjedag 2006

Lördagen den 5 augusti 2006, i samband med Sail Karlskrona, hade T38 visning för allmänheten. Minst 150 personer besökte T38 under dagen och dessa fick information om fartyget och föreningen. På söndagen därefter gjorde T38 traditionell runda i Handelshamnen bland de besökande fartygen och därefter genomfördes familjedag för T38-as besättning till Säljö, där kaffe och smörgåsar intogs. Foton: Bengt Bökberg.