Besök i Karlshamn

Den 18-19 juli gjorde T38 ett besök i Karlshamn under Östersjöfestivalen. Syftet med besöket var att visa upp T38 för allmänheten. Ca 500 personer besökte T38 under dessa två dagar. Läs Arne Palms reseberättelse under nyheter. Här några blandade bilder från besöket. Foto: 1-10 Thomas Chevrell.
Bild nr 11 är tagen från en dansk segelbåt på morgonen den 18 juli, då T38 lämnat Karlskrona skärgård på väg mot Karlshamn. Foto: Jesper Nobel.