Besök i Västervik 2007

Det blev ingen långresa för T38 till Västervik över helgen den 17-19 augusti. Några dagar innan avgång uppstod problem med en huvudmotor och det bedömdes att gång till Västervik inte var möjlig.
Då många arrangemang redan var inplanerade och bokade i Västervik beslöts därför att en besviken besättning fick ta en buss till Västervik för att där representera tillsammans med T26. Besöket blev ändå mycket trevligt och vi tackar alla inblandade i Västervik för att vi fick komma ”utan båt”. Foton: Bengt Bökberg.