Återkomsten till Gålö 2000

Den 26 maj 2000, på hemväg från Stockholm under långresan, besökte T38 även den före detta mtb-basen på Gålö. Efter visning av basen bjöd Mtb-Veteranerna på middag i T26 tält. Mer om detta besök kan läsas i Kenth Öbergs berättelse ”Återkomsten till Gålö med T38 i maj 2000” under Fartyget/Berättelser. Foton: Bosse Furén.